สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดต! จำนวนรับ แพทย์ | ทันตแพทย์ | สัตวแพทย์ | เภสัชฯ ม.รัฐ TCAS63 รอบที่ 4
อัปเดต! จำนวนรับ แพทย์-ทันตแพทย์-สัตวแพทย์-เภสัชฯ ม.รัฐ ผ่าน #TCAS63 รอบที่ 4 #รับกลางร่วมกัน ข้อมูล ณ 21 พ.ค.

แพทย์ รวม 15 คน

- ม.นเรศวร 1 คน
- ม.บูรพา 5 คน
- ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 คน 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 8 คน
 

ทันตแพทย์ รวม 27 คน

- ม.ขอนแก่น 12 คน
- ม.สงขลานครินทร์ 6 คน
- ม.นเรศวร 9 คน
 

สัตวแพทย์ รวม 149 คน

-จุฬาฯ 10 คน
-ม.เกษตรศาสตร์ 9 คน
-มหิดล 10 คน
-ม.เชียงใหม่ 16 คน
-ม.ขอนแก่น 35 คน
-ม.สงขลานครินทร์ 13 คน
-ม.มหาสารคาม 24 คน
-มทร.ตะวันออก 10 คน
-มทร.ศรีวิชัย 6 คน
-ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรนานาชาติ 16 คน
 

เภสัชฯ รวม 511 คน

- จุฬาฯ อุตสาหการ 14 คน บริบาล 18 คน
- มหิดล 47 คน
- ม.ศิลปากร 20 คน โครงการเพิ่มพิเศษ 20 คน
- มศว อุตสาหการ 65 คน บริบาล 16 คน
- ธรรมศาสตร์ 70 คน
- ม.บูรพา 69 คน
- ม.เชียงใหม่ 20 คน
- ม.สงขลานครินทร์ อุตสาหการ 20 คน บริบาล 20 คน
- ม.ขอนแก่น 6 คน โครงการพิเศษ 6 คน หลักสูตรนานาชาติ 5 คน
- ม.นเรศวร บริบาล 15 คน
- ม.พะเยา บริบาล 35 คน
- ม.มหาสารคาม บริบาล 35 คน
- ม.อุบลราชธานี อุตสาหการ 5 คน บริบาล 5 คน 


ข้อมูลจาก : ​P'Dome