สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คืออะไร?THAMMASAT FRONTIER SCHOOL อีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่ 
โครงการรับน้องๆ เข้าไปเรียนในระดับปริญญาตรีโดยไม่สังกัดหลักสูตร โดยมีความหวังว่าจะสร้างน้องๆ
ที่มีสมรรถนะแห่งอนาคต (Future Competenncy)
เป็นโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าเรียนโดยไม่ต้องสังกัดคณะ/หลักสูตรในช่วงแรก เพื่อค้นหาตัวเอง
ได้ค้นหาเป้าหมายในชีวิต และหาสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพและความถนัดด้วย