สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครรอบรับตรงอิสระ โดยรอบนี้ไม่กำหนดคะแนน น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร 


สมัครได้ทาง : https://admission.ksu.ac.th/