สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติ TCAS63 รอบที่ 4 Admission2

ทปอ. เผย ข้อมูลการคัดเลือก #TCAS63 รอบที่ 4 #รับกลางร่วมกัน จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ในปี้นี้ ประกอบด้วย 3,171 คณะ/สาขาวิชา รวม 69 สถาบัน จำนวนรับรวม 120,966 ที่นั่ง
 

จำนวนเรียกรับ และ จำนวนผู้สมัคร แยกรายสถาบัน

TOP10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต มีผู้สมัครมากที่สุดรอบ 4 ใน TCAS'63


1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำนวนสมัคร 18,428 
จำนวนรับ 10,324
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จำนวนสมัคร 13,776
จำนวนรับ 3,488
3. มหาวิทยาลัยบูรพา 
จำนวนสมัคร 13,184
จำนวนรับ 5,237
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำนวนสมัคร 11,668
จำนวนรับ 2,809
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จำนวนสมัคร 8,036
จำนวนรับ 2,563
6. มหาวิทยาลันศิลปากร 
จำนวนสมัคร 7,872
จำนวนรับ 4,385
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จำนวนสมัคร 6,743
จำนวนรับ 2,825
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวนสมัคร 6,236
จำนวนรับ 1,707
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำนวนสมัคร 5,880
จำนวนรับ 4,626
10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จำนวนสมัคร 5,673
จำนวนรับ 1,524


 

TOP 10 สาขายอดฮิต TCAS'63 รอบที่ 4