สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล TCAS63 รอบที่ 4 Admission2


>> ลิงก์ประกาศผล <<ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย (การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายได้มีการเปลี่ยรูปแบบ หรือยกเลิก โปรดติดตามรายละเอียดกับมหาวิทยาลัย) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (Admission2) หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครไปในวันที่  7 - 20 พ.ค.63 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com โดยหลังจากนี้ให้น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ

- ยืนยันสิทธิ์ (ในระบบ) : 29 - 30 พฤษภาคม 2563
- สัมภาษณ์ : 1 - 5 มิถุนายน 2563 ***บางสาขา