สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัคร BBA INTERNATIONAL PROGRAM Kasetsart University


นักเรียนไทย

สามารถสมัครได้ที่ admission.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563 สัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
 

International students 

Foreign students can apply now until 31 May 2020.
Successful applicants will be invited for online interview exam.

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เรียนจบปริญญาตรีใน 3.5 ปี 121 หน่วยกิจ

- มีนักศึกษา 60 คนจากหลากหลายประเทศ

- ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 500,000 บาท
- หลักสูตรเกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยในด้านการจัดการและธุรกิจ

Why Study with us ?

- 3.5 years degree program
- All tuition fees for 3.5 years are maximum 500,000 baht.
- 30 multi-national students
each for Finance Program and Business Administration Program.