สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SAU Learning Board เทคโนโลยีการสอนรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลSAU Learning Board ระบบที่ช่วยยกระดับการสอนให้ทันสมัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ตอบสนองผู้สอนและผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนออนไลน์ โดยสามารถเลือกเนื้อหาเองได้ตามต้องการ
และกลับมาทบทวนเองได้ ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน
นอกจากนี้ยังทำให้การเรียนการสอนดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
เพราะสามารถผสมผสานสื่อการสอนได้อย่างหลากหลาย

Learning Board  แพลตฟอร์มสร้างสื่อการสอนออนไลน์
ระบบนี้เป็นโครงการของ North Western University เป็นผู้คิดพัฒนาขึ้น
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงนำมาต่อยอดด้วยการเพิ่มความสามารถให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
และเปิดตัวระบบไปเมื่อปี 2018 
ข้อดีของ SAU Learning Board
รองรับการสอนหลายรูปแบบ
1. เขียนข้อความบนกระดานได้เหมือนการสอนปกติ แต่ผู้เรียนเห็นหน้าคนสอนตลอดเวลา
2. ซ้อนภาพผู้สอนลงบนจอแท็บแล็ตหรือคอมพิวเตอรได้
3. สามารถแทรกภาพผู้สอนลงบนโปรแกรมได้ทุกประเภท เหมาะกับการสอนหลายเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน
เช่น การสอน STEM ฯลฯ
4.สามารถต่อจอภาพได้มากกว่า 4 จอ และเลือกแสดงได้ตามต้องการ
5.เหมาะกับการสอนที่ผู้สอนต้องการเขียนกระดานและใช้สื่อประกอบการสอนจากไฟล์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

ไม่เสียเวลาตัดต่อวีดีโอ
1.ไฟล์วีดีโอพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อภายหลัง
2.ผู้สอนเห็นภาพตัวเองบนจอขณะบันทึกภาพ
3.รองรับการบันทึกไฟล์วีดีโอได้หลากหลายรูปแบบ เช่น mpg, mp4, mov, etc.
4.สามารถสอนสดผ่าน Youtube หรือ Facebook Live ได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ streaming สดผ่านอินเทอร์เน็ต

ใช้งานง่าย ควบคุมผ่านแท็บแล็ต
1.สะดวกในการควบคุมการทำงานผ่านแท็บแล็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ smartphone ทุกรุ่น ทุกระบบ
2.ผู้สอนสามารถควบคุมการเริ่มบันทึก และหยุดบันทึกได้เองจากแท็บแล็ต โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย
3.สามารถเลือกแสดงภาพจากจอภาพที่ต่อไว้ล่วงหน้าหลายจอได้สะดวก
4.รองรับระบบโทรศัพท์ Smart Phone ทุกรุ่น ทุกระบบปฏิบัติการ

นี่จึงเป็นเทคโนโลยีสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จะเปลี่ยนให้ห้องเรียนธรรมดากลายเป็นห้องเรียนสุดทันสมัยเติมเต็มศักยภาพการเรียนการสอนให้ครบทุกรูปแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sau.ac.th/learningboard/index.html