สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCASรอบที่ 5
ระดับ ปวส. ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิ.ย.63หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ธุรกิจอัจฉริยะ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 6458 4365
หรือที่ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th