สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCASรอบที่ 5
ระดับ ปวส. ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง และ3 ปีเทียบโอน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิ.ย.63 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโลจิสติกส์
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 6458 4365
หรือที่ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th