สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อาชีพยอดนิยมยุคใหม่ สายงานเหล่านี้ต้องเรียนอะไร?

อย่างที่เราได้เคยนำเสนอกันไปแล้วเกี่ยวกับ สายอาชีพยุคใหม่มาแรงแห่งปี เป็นที่ต้องการของตลาดงานในอนาคต ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจอยากทำงานในสายอาชีพเหล่านี้ อยากรู้กันมั้ยว่าเราจะต้องเรียนจบสาขาอะไร? หรือเรียนต่อหลักสูตรไหนเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพเหล่านี้ AdmissionPremium เตรียมคำตอบมาให้น้องๆ กันแล้ว ตามมาดูกันได้เลยจ้าาา


นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
สาขาวิทยาการข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สารสนเทศข้อมูล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และในโลกการทำงานจริงถึงแม้ว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องจบสาขาใดเป็นพิเศษ แต่ควรจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย บุคคลากรในไทยที่ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะจบด้านวิศวกรรม เพราะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง การจัดการข้อมูล สารสนเทศข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 


วิศวกรการเงิน (Financial Engineer)
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน, สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่งได้บรรจุหลักสูตรวิศวกรการเงินอยู่ในระดับปริญญาตรีและโท เช่น  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้า และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น 


ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนโดยบรรจุอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นต้น


นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การจัดการ, การโฆษณา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อสารมวลชน เป็นต้น *แน่นอนว่างานสายนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาสาขาการตลาดหรือบริหารโดยตรงเสมอไป เพราะงานการตลาดดิจิทัลถ้าใครสนใจทำจริงๆ สามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เช่น การซื้อโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก การลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของเว็บไซต์ Search engine ต่างๆ หรือเทคนิคการเขียนบทความ SEO เป็นต้น 


นักจิตวิทยาบำบัด (Psychologist)
นักจิตวิทยาไม่ใช่จิตแพทย์ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจบด้านจิตแพทย์มาโดยตรง แต่ทั้งสองอาชีพสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยส่วนมากมักจะเรียนจบจากคณะจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการศึกษาจิตวิทยา เป็นต้น 


สายงานเหล่านี้ แม้จะเป็นอาชีพใหม่ แต่ก็มีสถาบันหรือหลักศุตรที่พร้อมเปิดสอบรองรับอยู่แล้ว และบางสายอาชีพก็ไม่จำเป็นต้องจบตรงสายหรือเฉพาะทางใดทางหนึ่งก็ได้ เอาเป็นว่าขอให้น้องๆ เลือกงานและสาขาเรียนที่ตัวเองชอบ คิดว่าตรงกับความสามารถของตัวเอง และอนาคตน่าจะรุ่งเป็นหลัก พร้อมๆ กับดูแนวโน้มเทรนด์การจ้างงานไปด้วยก็จะยิ่งดีและตอบโจทย์ชีวิตเราได้นะ

ที่มา 
th.jobsdb.com
tuemaster.com
www.trueplookpanya.com