สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่TCAS รอบที่ 5 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
คณะน่าเรียนอีกหนึ่งคณะ ที่ยังเปิดรับสมัครในรอบที่ 5 โดยรอบนี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แถมยังมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที)
6. สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิ.ย.63
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาทันที 5,000 บาท ทุกสาขาวิชา
สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์
www.admission.ksu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 6458 4365
หรือที่ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน