สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปลี่ยนความคิดครีเอทิฟให้เป็นรายได้กับอาชีพ " นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ "

ใครว่าความคิดสร้างสรรค์หรือความครีเอทิฟจะสร้างรายได้ไม่ได้ ?! มาพบกับหนทางสู่อาชีพที่ใครหลายคนอยากทำกับอาชีพ " นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ " อาชีพที่นอกจากจะต้องใช้ความครีเอทิฟแล้วจะต้องทันกระแสโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าว ความบันเทิงหรือไวรัลที่เกิดขึ้น จะต้องจับมาเขียนเป็นประเด็นต่อยอดให้น่าสนใจได้ นี่แหละคือใจความสำคัญของอาชีพนี้ ส่วนบทความนี้จะพาน้องๆ แนะนำเกี่ยวกับอาชีพนี้รวมถึงเส้นทางการเรียนเพื่อเตรียมตัวเป็น คอนเทนต์มืออาชีพ


นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ มีหน้าที่ทำอะไร แบบไหนบ้าง ?
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่โลกออนไลน์ให้ความสำคญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากต้องสร้างสรรค์คอนเทนต์แล้วยังต้องจับกระแสจากสื่อต่างๆมาต่อยอดให้กับองค์กรอีกด้วย ลักษณะของอาชีพคอนเทนต์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่งานเขียนอย่างเดียวอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก อินโฟกราฟิก สื่อโฆษณาและอีกมากมาย นับได้ว่าสายงานนี้งานค่อนข้างกว้าง

มาถึงหน้าที่ของ " นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ " กันบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคิดหรือออกแบบภาพรวมคอนเทนต์ที่อยากจะสื่อสารออกไปให้กับทางทีมงานหรือทีมโพรดักชันเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้เข้าใจจุดประสงค์ของงานที่ตรงกันก่อนจะทำออกไปเผยแพร่ให้กับผู้ภายนอกทั่วไป หลังจากนั้นจึงจะเก็บฟีดแบคหรือความคิดเห็นมาประเมินว่าคอนเทนต์ใช้ได้หรือไม่ เห็นไหมว่ากว่าจะได้แต่ละคอนเทนต์ขั้นตอนไม่ได้ง่ายๆเลย

นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ เหมาะกับใครและควรมีสกิลอะไรบ้าง ?
อาชีพนี้สกิลหลักที่ควรมีติดตัวเลยก็คือ ความคิดครีเอทิฟ เพราะต้องสร้างสรรค์งานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ถัดมาก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างสำคัญก็คือสกิลการออกแบบในที่นี้คือเราไม่ต้องเก่งกราฟิกมากแต่ต้องสามารถอธิบายสื่อสารกับทางทีมกราฟิก,ทีมโปรดักชั่นออกแบบให้ตรงตามคอนเซ็ปที่วางไว้ อีกสกิลที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสกิลการเขียนต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านตัวหนังสือออกมาได้อย่างน่าสนใจให้ได้รวมถึงการเรียบเรียงคำและการใช้ภาษา


คณะ/สาขา ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสายงาน นักสร้างสรรค์คอนเทนต์
คณะนิเทศศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะการสื่อสารมวลชน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ สาขานิเทศศาสตร์ - ​มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาคอนเทนต์ เเละสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

* อาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทีจริงแล้วสามารถเรียนสาขาใดก็ได้ในส่วนของนิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสื่อสมัยใหม่ต่างๆ แต่งานส่วนใหญ่ต้องใช้สกิลความคิดครีเอทิฟค่อนข้างสูง รวมถึงทักษะงานเขียน และออกแบบสื่อต่างๆ

**เพิ่มเติมแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาดิจิทัลคอนเทนต์ การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศและสื่อดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


รายได้ของ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
อาชีพในช่วงอายุงาน 1-2 ปีแรกรายได้จะอยู่ที่ 15,000 - 20,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ เมื่ออายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 - 30,000 บาท ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายงานคอนเทนต์ที่ทำด้วย)

สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ 
นักเขียน และนักเล่าเรื่องในหลากหลายประเภทสื่อ (Writer)
ผู้พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator)
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์ (Content Specialist)
ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ (Web Content Manager)
นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน (Digital Collection Developer)
นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer )
นักพัฒนาระบบการจัดการห้องสมุด (Library Management System Developer)

ขอย้ำน้องๆ ที่สนใจสายงานนี้อีกทีว่าสายอาชีพนี้ต้องทำงานควบคู่ไปกับเทรนด์และกระแสอยู่ตลอดเพื่อสร้างสีสันให้กับโลกโซเชียล รวมถึงสร้างคอนเทนต์เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในการโปรโมทและการตลาดต่างๆ