สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่น่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2563


เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาน้องใหม่จาก ม.เอเชียอาคเนย์ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์น้องๆ หลายคนที่ชอบและอยากทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้วยประวัติของของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ที่เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งก่อตั้งมากว่า 40 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาเป็นจำนวนมาก
และบัณฑิตที่จบจากที่นี่ต้องบอกว่ามีความสามารถในการทำงานที่ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นเลยนะคะ

หลักสูตรเปิดใหม่ที่น่าสนใจและคาดว่าจะมาแรงเพราะความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปัจจุบันต้องการคนรุ่นใหม่มาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ซึ่งเน้นการเขียนโปรแกรม ทั้งบนระบบพีซี และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เข้าใจกระบวนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน ออกแบบและทดสอบระบบ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
และเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด นอกจากนี้ หลักสูตรนี้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีทางเลือกมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบการออกแบบ Full Stack
น้อง ๆ ที่จบไปสามารถมีประสบการณ์ที่พร้อมจะก้าวสู่โลกการทำงานในองค์กรที่ต้องการนักพัฒนารุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนาใหม่เต็มรูปแบบ 
การออกแบบหลักสูตรจากคณาจารย์มีการพัฒนาต่อเนื่อง เน้นให้นักศึกษาได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
โดยการทำงานโปรเจค จะทำให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการนำไปใช้งานจริง
ดังนั้น น้องๆ ที่ชอบงานด้านคอมพิวเตอร์  ต้องบอกเลยว่า หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ของ ม.เอเชียอาคเนย์
มีความน่าสนใจมาก ด้วยความคุ้มค่า ทั้งในด้านคุณภาพของการเรียน 

เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer)
นักพัฒนาโมบาย (Mobile Developer)
นักพัฒนาเว็บแบบฟูลแสต็ก (Full-Stack Developer)
นักพัฒนาส่วนฟอนท์เอนด์ (Front-end Developer)
นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
วิศวกรคลาวด์ (Cloud Engineer)
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Experts)
สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ระบุ หรืออื่นๆ ยกเว้นอาชีพที่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ

สาขานี้มีเปิดสอนภาคปกติ และ  รอบวันอาทิตย์วันเดียว

เปิดรับน้องๆจบ ม.6 ปวช. ปวส. และ กศน.

สมัครได้ทาง : www.sau.ac.th
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม 02-807-4500