สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่TCAS รอบที่ 5 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
ในรอบที่ 5 นี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แถมยังมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 

สาขาที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  
3. สาขาวิชาประมง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
6. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
7. สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิ.ย.63
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาทันที 5,000 บาท ทุกสาขาวิชา


สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์
www.admission.ksu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 6458 4365
หรือที่ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน