สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้คลี่คลายลง สทศ. จึงเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 

- ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 
- ให้บริการดูกระดาษคำตอบ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563
 

ยื่นคำขอดูกระดาษคำตอบ >> คลิก