สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ขั้นตอน เตรียมตัวสมัครทุนเรียนต่อนอกบทความนี้เราจะขอนำเสนอเทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับน้องที่อยากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ และบางคนก็อาจจะเป็นการสมัครครั้งแรก ซึ่งวันนี้พี่ก็ขอนำเสนอเทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับใครที่จะสมัครและอยากได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศต้องอ่านไว้เลย


1.ตั้งเป้าหมาย
รู้ความต้องการของตัวเองว่าอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนและสาขาอะไร

2.ฝึกทักะภาษาอังกฤษให้เก่ง
ต้องมีความเก่งทางวิชาการและภาษาอังกฤษในส่วนนี้ 
จะสะท้อนผ่านคะแนน TOELF หรือ IELTS ที่ต้องใช้ยื่นเพื่อสมัครทุน

3.ต้องมีผลสอบวัดผลระดับภาษาอังกฤษ
ส่วนมากมักจะใช้คะแนน IELTS , TOEFL , ฯลฯ
ซึ่งเกณฑ์แต่ละสาขาก็แตกต่างกันไป

4.สอบวัดระดับภาษาอื่นที่จำเป็น
หากน้องๆที่คิดจะเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 ต้อง เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น
ควรไปสอบวัดระดับภาษานั้นๆ เก็บไว้ เพราะบางทุนกำหนดว่าต้องมีคะแนน
วัดระดับของภาษานั้นประกอบไปในการยื่นสมัครด้วย

5.เช็กคุณสมบัติ เตรียมเอกสารให้พร้อม
เช็กคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น อายุ เกรด ประสบการณ์ 
เอกสารที่ต้องขอจากโรงเรียน ใบเกรด เอกสารส่วนตัว เช่น หนังสือเดินทาง