สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากพี่ฟีส ภูรีภัทรประธานนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่โดดเด่นทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมรปศ.มธบ. จบแล้วมีโอกาสในสายงานที่มากกว่าอาทิเช่น.. สอบเข้ารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ ทำงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำได้ หากน้องๆ อยากโดดเด่นในเส้นทางนี้ ! มาฟังจากพี่ฟีส ภูรีภัทร ประธานนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่โดดเด่นทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมสนใจสมัครเรียนวันนี้-31 ก.ค. 63 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท
สมัครได้ทาง : www.pa.dpu.ac.th