สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 5 มหาวิทยาลัยที่มีผู้เข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2562 (สถิติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.)สถิติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เปิดเผยจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการรับสมัครทั้งในรูปแบบ TCAS และการรับตรง มีจำนวนนักศึกษารวม 371,246  คน
TOP 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีผู้เข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2562

1. รามคำแหง : 30,885 คน
2. เกษตรศาสตร์ : 16,351 คน
3. มหาสารคาม : 10,103 คน
4. ธรรมศาสตร์ : 9,280 คน
5. บูรพา : 8,192 คน

การรับเข้าศึกษาต่อ

1. ผ่านระบบ TCAS เป็นส่วนใหญ่
2. รับตรง แค่เพียงบางส่วนTOP 5 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีผู้เข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2562

1. กรุงเทพ : 8,150 คน
2. ศรีปทุม : 6,996 คน
3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : 5,829 คน
4. หอการค้าไทย : 4,828 คน
5. รังสิต : 4,092 คน

การรับเข้าศึกษาต่อ

1. รับตรง เป็นส่วนใหญ่
2. ผ่านระบบ TCAS แค่เพียงบางส่วนTOP 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่มีผู้เข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2562

1. ราชภัฏสวนสุนันทา : 7,322 คน
2. ราชภัฏเชียงใหม่ : 4,790 คน
3. ราชภัฏสุราษฏร์ธานี : 4,126 คน
4. ราชภัฏนครราชสีมา : 3,479 คน
5. ราชภัฏอุดรธานี : 3,471 คน

การรับเข้าศึกษาต่อ

1. รับตรง เป็นส่วนใหญ่
2. ผ่านระบบ TCAS แค่เพียงบางส่วนTOP 5 มหาวิทยาลัยราชมงคล ที่มีผู้เข้าสูงสุดในปีการศึกษา 2562

1. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : 6,084  คน
2. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : 5,238  คน
3. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 4,554  คน
4. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 4,219  คน
5. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : 3,371  คน

การรับเข้าศึกษาต่อ

1. รับตรง เป็นส่วนใหญ่
2. ผ่านระบบ TCAS แค่เพียงบางส่วน