สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ TCAS64


ดาวน์โหลด PDF >> ไฟล์แนบ
 

Portfolio

รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 - 23 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : #1 : 24 - 25 ก.พ. 64 , #2 : 12 - 13 พ.ค. 64
 

Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 - 11 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 - 13 พ.ค. 64
 

Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2
รับสมัคร : 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผลในระบบ : #1 : 26 พ.ค. 64 , #2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : #1 : 26 - 27 พ.ค. 64 , #2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)
 

Direct Admission

(13 - 15 มิ.ย. 64)
รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด