สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปการรับสมัคร TCAS64

สรุปภาพรวม TCAS64

รอบ Portfolio

รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 - 23 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : #1 : 24 - 25 ก.พ. 64 , #2 : 12 - 13 พ.ค. 64
ใช้เกรด : 4-5 เทอม
คะแนนที่ใช้ : Portfolio, เกรด, มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้, คุณสมบัติพิเศษ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 

รอบ Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 - 11 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 - 13 พ.ค. 64
ใช้เกรด : 5-6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 

รอบ Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2
รับสมัคร : 7 - 15 พ.ค. 64
ประกาศผลในระบบ : #1 : 26 พ.ค. 64 , #2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : #1 : 26 - 27 พ.ค. 64 , #2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)
ใช้เกรด : 6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.com
รูปแบบการติด : เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ติดได้ 1 อันดับ น้องๆ ที่ติดอันดับที่ 2 ลงไป หรือ ไม่ติดในการประมวลผลครั้งที่ 1 สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยเลือกว่าจะประมวลผลในอันดับไหนบ้าง
 

รอบ Direct Admission

(13 - 15 มิ.ย. 64)
รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ใช้เกรด : 6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 

ความเปลี่ยนแปลงในรอบ Admission- เลือกเกณฑ์ Admission1(รวม  กสพท ด้วย) และ/หรือ Admission2 ได้ 
- สมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลำดับ
- มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนรับที่แน่นอนของแต่ละเกณฑ์
- น้องๆ ที่ติดอันดับที่ 2 ลงไป หรือ ไม่ติดในการประมวลผลครั้งที่ 1 สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยเลือกว่าจะประมวลผลในอันดับไหนบ้าง
 

การสมัคร และประมวลผล TCAS64 รอบที่ 3 Admission

การปรับเนื้อหาข้อสอบ


- จากกรณีที่มีการปรับหลักสูตรการเรียนใหม่ ส่งผลให้วิชาหมวดคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ 3 สนามสอบจำเป็นต้องมีการปรับเนื้อหาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยจะมีการออก Test Blueprint จาก สสวท. ให้น้องๆ ได้ดูกันภายหลังจากนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในสนามสอบ 9วิชาสามัญ จะยกเลิก โดยคณะที่กำหนดให้ใช้ 2 วิชานี้ จะเปลี่ยนมาใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ที่ปรับใหม่แทน