สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ต้องทำอย่างไร?


นิติวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ในการนำเอาวิชาความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ไปช่วยไขคดี โดยการเก็บหลักฐาน พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจร่างกายและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ เช่น ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เลือด เหงื่อ ฉี่ เส้นผม อสุจิ เส้นใยต่าง ๆ


เรียนหลักสูตรนี้ ในระดับชั้น ป.ตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต


เพื่อเรียนต่อป.โท นิติวิทยาศาสตร์
สถาบันที่เปิดรับสมัคร
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มหาวิทยาลัยศิลปากร
-มหาวิทยาลัยมหิดล
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิติวิทยาศาสตร์ ทำงานที่ไหนได้บ้าง?
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
พนักงานราชการตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้าราชการตำรวจ (ร้อยตำรวจตรี)


รีวิว M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : คลิกที่นี่