สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัคร กสพท64 #dek64"การรับบุคคลเข้าศึกษา ของกสพท ปีการศึกษา 2564 จะเริ่มประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อย่างเป็นทางการ ประมาณวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ขอให้ท่านติดตามรายละเอียดได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th