สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดการมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับ 16 โครงการ จำนวนรับ 4,259 ที่นั่ง
(สำหรับน้องๆในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก)

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio  : คลิกที่นี่