สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ออก รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสัมคมศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัว และรู้ว่าจะออกเรื่องอะไร อย่างละกี่ข้อ แล้วต้องอ่านหนังสือตรงไหนบ้าง ยังไงก็เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมสอบกันเลยนะคะ สู้ๆ

เรื่องที่ออกสอบ O-NET วิชาภาษาไทย : คลิกที่นี่
เรื่องที่ออกสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ : คลิกที่นี่
เรื่องที่ออกสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา : คลิกที่นี่เรื่องที่ออกสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ : คลิกที่นี่
เรื่องที่ออกสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ : คลิกที่นี่