สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13 หัวข้อ พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ขอเรียนเชิญนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟัง (แบบออนไลน์ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม) ในงานประชุมวิชาการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC Network 2020) ครั้งที่ 13 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2563
 
 

ทั้งนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าฟัง (ฟรี) แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดด้านล่างสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่
https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-Powered-by-Humanities-and-Social-Sciences
#HumanitiesKU #HUSOC2020