สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน "SIIT ธรรมศาสตร์ ให้ 80 ทุน ผลิตคนนวัตกรรม ตอบโจทย์อนาคต"


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน

"SIIT ธรรมศาสตร์ ให้ 80 ทุน ผลิตคนนวัตกรรม ตอบโจทย์อนาคต"

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 1-410 อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถรับชม Live Video ได้ทาง Facebook Page: Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwk1mPAVWHsVkc9Zsfk8-KEo34pKlQ0IB51Og_WLG8cL30XA/viewform