สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564มาแล้ว! ระเบียบการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยกำหนดคัดเลือกนักเรียนสาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน

ระเบียบการมหาวิทยาลัย >>>ไฟล์แนบ<<<