สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สภาวิชาชีพบัญชีผุดสาขาใหม่ที่ราชภัฏสุราษฎร์ฯ หวังปั้น น.ศ.ขึ้นแท่นนักบัญชีมืออาชีพ

UploadImage
         นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประสานใจคณะวิทยาการจัดการ มรส.โดยมีนายประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี มรส.เป็นประธาน นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารสาขา นายชัยยุทธอังศุวิทยา อนุกรรมการประสานงานการบริหารสาขา และ น.ส.มณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี ว่า สภาวิชาชีพบัญชีจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ทำหน้าที่ควบคุม ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง บริหารกำกับดูแล และให้บริการอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค จึงได้จัดตั้งสำนักงานสาขาขึ้นในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 10 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา นครสวรรค์ สงขลา ภูเก็ต อุบลราชธานี มหาสารคาม และล่าสุดที่สาขาสุราษฎร์ธานี โดยสาขาสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ให้บริการหลักใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช

มรส.2


          “การที่สภาวิชาชีพบัญชีเลือกเปิดสาขาใน มรส.เพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดกว้างในการให้บริการอยู่แล้ว ทั้งยังมีความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทำให้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะอาสาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางสู่สายงานด้านวิชาชีพบัญชี และเตรียมความพร้อมของพวกเขาสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพในอนาคต”นายประสัณห์กล่าว

          นายประโยชน์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สภาวิชาชีพบัญชีเลือกมาตั้งสาขาที่นี่ เพราะจะเป็นการร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งสำคัญระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภาวิชาชีพบัญชี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย โดยผู้ที่จะได้รับโอกาส และประโยชน์อย่างยิ่งก็คือนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาบัญชีเราเห็นความสำคัญของสาขาวิชานี้ การบัญชีเป็นศาสตร์ที่มีพัฒนาการยาวนานจนมีสภาวิชาชีพ และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทุกวันนี้นักบัญชีก็เป็นที่ต้องการของตลาด และห้างร้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ขอให้นักศึกษาจงใช้โอกาสนี้ในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาตนเองไปสู่เส้นทางสายอาชีพต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์