สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วจ้า! กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ มก.)
(กำหนดการของวิทยาเขตอื่น ๆ ให้ติดตามทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตอีกครั้งนะคะ)