สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วจ้า! กำหนดการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันสมทบ มก.)


โดยรอบพอร์ตโครงการช้างเผือกเปิดรับจำนวน 1,002 ที่นั่ง


โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่


  •