สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด #dek59

ประกาศผลคะแนน O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ( #dek59 ) 


1.ประกาศผลแบบรายบุคคล  คลิกที่นี่ 
2.ประกาศผลแบบรายโรงเรียน คลิกที่นี่
3.ประกาศผล E-Score  คลิกที่นี่


UploadImage
_______________________________________________________________________________________________
 
7 ขั้นตอน เช็คประกาศผลคะแนน O-NET รายบุคคล

UploadImage

_______________________________________________________________________________________________

ตัวอย่างหน้า 1/2 ผลโอเน็ต O-NET

UploadImage


ตัวอย่างหน้า 2/2 ผลโอเน็ต O-NET

UploadImage


เข้าหน้าเช็คผลที่นี่ > ประกาศผลคะแนนโอเน็ต

_______________________________________________________________________________________________

”คะแนนเฉลี่ย” ‪#‎ONET‬ ‪#‎dek59‬
UploadImage


____________________________________________________________________________________________________________________________
”คะแนนสูงสุด” ‪#‎ONET‬ ‪#‎dek59‬
UploadImage

____________________________________________________________________________________________________________________________

”คะแนนต่ำสุด” ‪#‎ONET‬ ‪#‎dek59‬
UploadImage

 

การขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

สทศ. เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558  โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. วิธีการยื่นคำร้อง : ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน
 2. วันที่รับยื่นคำร้อง : ตั้งแต่วันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. โดยยื่นได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 3. ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : รายวิชาละ 20 บาทต่อคน
 4. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง
  1. ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ( ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ )
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
  3. กรณีที่มอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน
 5. วันที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ : วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง) หากผู้ขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ ไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์

ขอบคุณข้อมูลจาก สทศ.