สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร่วมโหวตมหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2020 โหวตแล้วรับฟรี! คอร์สแกะรอยข้อสอบ TCAS คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เจาะข้อสอบ TCAS มูลค่า 900 บาท


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยคืออะไรแล้วทำไมต้องจัดอันดับ?
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยชี้วัดคุณภาพและชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในช่วงชีวิตวัยเรียน เชื่อว่าน้องๆ หลายคนต้องเคยได้ยินหรือได้เห็นผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกันมาบ้าง จากการจัดอันดับโลกมหาวิทยาลัยมากมายหลายสถาบัน เช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , Webomatrics | Ranking Web of Universities ซึ่งผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และการยอมรับ จากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ซึงเป็นปัจจัยสำคัญตัดสินใจเลือกศึกษาต่อดังนั้นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบันนั้น ใช้การพิจารณาองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สัดส่วนของอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น ดังนั้นผลการจัดอันดับของแต่ละสถาบันที่ได้จึงแตกต่างกันออกไปประกอบกับปัจจุบันมีการแปลผลการจัดอันดับที่ได้เป็นภาษาไทย แต่มีการให้นิยามผลการจัดอันดับ ที่ไม่สอดคล้องกับความจริงเป็นอันมากทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับผลการจัดอันดับเพราะแต่ละปีมีนักเรียนในระดับชั้น ม. ปลาย และ อาชีวศึกษากว่า 600,000 คน ที่มีความฝันอยากเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนหลายคนได้เรียน โดยไม่รู้ว่าคณะ/สาขา มหาลัยที่เรียนเป็นอย่างไรจบมาจะมีงานทำหรือไม่
ดังนั้น TTU : Thailand's Top University จึงมุ่งหวังที่จะให้มูลเชิงลึกเกี่ยวกับคณะ/สาขา มหาวิยาลัย เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน มีข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกคณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
โดยมีกิจกรรมพิเศษให้น้องๆร่วมโหวตมหาวิทยาลัยยอดนิยมประจำปี 2020 โหวตแล้วรับฟรีคอร์สแกะรอยข้อสอบ TCAS คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เจาะข้อสอบ TCAS มูลค่า 900 บาท ฟรี! หลายเคล็ดลับ หลายเทคนิค Exclusive สุดๆ

ร่วมโหวตได้ทาง : www.thaitopu.com/vote2020