สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย O-NET 58 ปะทะ O-NET 57 ลด -20.56 คะแนนเมื่อเทียบ 30%

จากคะแนนเฉลี่ย O-NET 58 ปะทะ O-NET57
เมื่อเทียบเป็น 30% มีผลเพียง -20.56 คะแนน
สรุป O-NET ปีที่แล้ว กับปีนี้คะแนนใกล้เคียงกัน

#dek58 ซิ่วยิ้มเล็กๆ #dek59 สู้ได้
พร้อมลุย #admission59 ไปด้วยกัน
UploadImage