สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เชิญร่วมงาน “เปิดบ้านมหิดลอินเตอร์ ประจำปี 2563” Mahidol Open House: MUIC Expo 2020


ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านมหิดลอินเตอร์ ประจำปี 2563”
(Mahidol Open House: MUIC Expo 2020) ในวันศุกร์ที่ 13 วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ชั้น 1 และ ชั้น 5 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย Showcase of 17 Majors, MBA and MM ของดีมีโชว์ กับ 17 หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรี 2 ปริญญาโท
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ศึกษาต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Master’s Talks
พบกับการสัมมนาพูดคุยกับกูรู แบบ Exclusive, Mini-Concerts พบกับศิลปินนักร้องชื่อดัง, Mock-up Classes สัมผัสการเรียนการสอนในห้องเรียน
ชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Co-working Space, Students’ Activities ชมกิจกรรมและการแสดงของชมรมนักศึกษา, MUIC's Admission
ขั้นตอนการรับสมัครและสอบเข้า นิทรรศการ SGDs Alumni Flea Market กว่า 20 ร้าน
พร้อมงานเปิดตัวหลักสูตรใหม่ Creative Technology และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตลอด 3 วัน
สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียน Check In ที่ MUIC
หรือสอบถามได้ที่ LINE: @muicfriend โทร. 0982690302
Email : iccc@mahidol.ac.th
website :  https://muic.mahidol.ac.th/thai/muic-expo-2020