สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับ TCAS64 รอบที่ 1-3 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564รวมจำนวนรับ/สาขาที่เปิดรับสมัครใน รอบที่ 1-3  

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ #TCAS64 รอบ 1-3 รวม 5,148 คน แบ่งเป็น รอบที่ 1 Portfolio - 1,399 คน รอบที่...

โพสต์โดย TCASMahidol เมื่อ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2020