สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP


เปิดรับสมัครสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP สำหรับน้องๆ หรือผู้ที่ที่สนใจ
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นี้นะคะ
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สอบวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนี แก้วไทย
โทรศัพท์ 02-561-5124
E-Mail : fhumrnk@ku.ac.th
Line@ : HAcademyK
สมัครสอบคลิกที่นี่ : www.ku-ept.human.ku.ac.th/?q=th/node/add/exam-apply/106515