สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรมจำลองแอดมิชชั่น 59 Admission Simulator ที่แรกและที่เดียวในประเทศ

          Admission SIM เป็นโปรแกรมจำลองแอดมิชชั่น นักเรียนที่ใช้โปรแกรม จะต้องเลือก 4 อันดับ เหมือนกับที่ตัวเองจะยื่นเลือกคณะจริง จากนั้นโปรแกรมจะทำการจัดอันดับว่ามีนักเรียนคนใดสอบติดบ้าง โดยเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้การประเมินโอกาสสอบติดแม่นยำมากยิ่งขึ้น
          Admission SIM จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลง แบบ Realtime เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับคะแนน
UploadImage