สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT #dek64สทศ. ประกาศแล้ว! 
เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) GAT/PAT  >> คลิกที่นี่
รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ >> คลิกที่นี่
ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT >> คลิกที่นี่
ประกาศ กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 >> คลิกที่นี่