สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมเรื่องที่ออกสอบ วิชาสามัญ #dek64

>> สมัครสอบได้ที่ www.niets.or.th << 

สทศ. ประกาศแล้ว! 
เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ >>> คลิกที่นี่
รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ >>> คลิกที่นี่
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ >>> คลิกที่นี่
ประกาศ กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 >>> คลิกที่นี่