สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564


โครงการที่เปิดรับสมัคร

โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

โครงการผู้พิการ

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โครงการผู้มีทักษะพิศษทางด้านศิลปกรรม

โคงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการนักกีฬา

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

โครงการหลักสูตรนานาชาติ 


กำหนดการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รหัสกลุ่มสาขา 181) โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 208)