สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​TOP 10 มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมประจำปี 2020 (ผลอย่างไม่เป็นทางการ)
ปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ทาง Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล

TOP 10 มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมประจำปี 2020

(ผลอย่างไม่เป็นทางการ)1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยรังสิต
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
8. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
9. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

***หมายเหตุ
1. นี่คือผลอย่างไม่เป็นทางการ
2. วัดจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
3. เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. 2563

 

รายละเอียดโครงการ
The Most Popular Universities in Thailand
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ
2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.
 

โดยแบ่ง 3 กลุ่มมหาวิทยาลัยคือ

1.กลุ่ม ม.รัฐ
2.กลุ่ม ม.เอกชน
3.กลุ่ม ม.ราชภัฏ
 

และแบ่งคำถามเป็น 12 หัวข้อ อาทิเช่น..

1.ม.รัฐ ที่น้องอยากเรียน?
2.หลักสูตรอินเตอร์ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
3.วิศวะ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
4.วิทย์สุขภาพ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
5.ไอที ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
6.บริหาร-บัญชี ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
7.มนุษย์-ศิลปศาสตร์-ภาษา ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
8.การบิน-ท่องเที่ยว-โรงแรม ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
9.นิติ-สังคมศาสตร์ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
10.สถาปัตย์-ศิลปกรรม ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
11.เทคโนฯ-อาหาร-อุตสาหกรรมเกษตร ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?
12.นิเทศศาสตร์ ม.รัฐ ไหนบ้างที่อยากเรียน?

พิเศษ! น้องๆ ที่ร่วมโหวตจะได้รับ คอร์สติวออนไลน์ มูลค่า 900 บาท สามารถร่วมโหวตถึง 31 ธ.ค. 2563 ได้ที่ https://thaitopu.com/vote2020

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ภายในเดือน มกราคม 2564


รายงานสถิติผลการสำรวจ
มหาวิทยาลัยยอดนิยมแบบเจาะลึก 
สอบถามทีมงาน 087-0794242