สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการช้างเผือก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564เปิดรับสมัครแล้ว!! รอบที่ 1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 132 ที่นั่ง
โดยรอบนี้โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับรวม 1,002 ที่นั่ง


 

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.admission.ku.ac.th
เปิดรับสมัคร : 5 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก จำนวนรับ  28 คน
สาขาวิชาดนตรีไทย 28 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 10 คน
สาขาวิชาภาษาไทย 2 คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 คน
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 25 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 5 คน
สาขาวิชาวรรณคดี(วรรณคดีไทย) 5 คน
สาขาวิชาวรรณคดี(วรรณคดีอังกฤษ) 5 คน

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม
3. กำหนด Audition วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งอีกครั้ง)
4. การสอบสัมภาษณ์


 

มาแล้ว! TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 132 ที่นั่ง) รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่...

โพสต์โดย Faculty of Humanities, Kasetsart University เมื่อ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2020