สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 โควตา สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2564มาแล้ว!!! โครงการรับตรงที่ไม่ได้เข้าร่วม TCAS ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครน้องๆนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าระดับอนุปริญญาโดย
​รอบที่ 2 โควตาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา

โควตาประเภทที่ 1 
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน 
สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด
คุณสมบัติ
- สมัครได้ทั้ง ม.6 , จบ ม.6 และเทียบเท่า
 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปัตตานี สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานี
-มี GPAX และ GPA ตามเกณฑ์ที่กำหนด

จำนวนรับโควตาประเภทที่1
โควตาประเภทที่ 2 
โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน
คุณสมบัติ
-สมัครได้ทั้ง ม.6 , จบ ม.6 และเทียบเท่า และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการดำเนินการ หรือ หน่วยงานที่มีอุปการะคุณกับสถาบันการบินพลเรือน ตามที่กำหนด
-มี GPAX และ GPA ตามเกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร


ระเบียบการรับสมัครรอบ 2 โควตา : คลิกที่นี่
เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th เท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th และ Facebook : catcthailand
หมายเลขโทรศัพท์ 09 8928 6394, 0 2272 5741-4 ต่อ 8211,8221,8551 หรือ E-mail : registrar@catc.or.th