สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครในเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564


รวมมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัครเดือนมกราคม
ได้แก่


มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2QwR5I7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5-20 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2OszSwS


มหาวิทยาลัยสยาม
ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/33TsO2Z


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบ 1/1 = 5 ธ.ค.63 - 10 ม.ค. 64
รอบ 1/2 = 2-6 ก.พ. 64

วิทยาเขตบางเขน
คลิกที่นี่ : http://www.admission.ku.ac.th/

วิทยาเขตกำแพงแสน
คลิกที่นี่ : http://esd.kps.ku.ac.th/quota/

วิทยาเขตศรีราชา
คลิกที่นี่ : https://qa.src.ku.ac.th/entrance/

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2XqQmtE

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบ 1/2 = 5-19 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/news/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5-20 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://admission.swu.ac.th/มหาวิทยาลัยบูรพา
5-19 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://regservice.buu.ac.th/tcas.html

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บัดนี้-22 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2qf4nyB


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รอบ 1/2 = 8 ธ.ค. 63 - 8 ก.พ. 64
คลิกที่นี่ : http://www.pccms.ac.th/


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20 ส.ค. 63 - 24 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2Qx6ZT0


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
วันนี้ - 20 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ :  
https://admissions.siit.tu.ac.th/undergraduate/public/

มหาวิทยาลัยเกริก
วันนี้ - 22 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://www.krirk.ac.th/register_th/ 

สถาบันการบินพลเรือน
วันนี้ - 24 ก.พ. 64
คลิกที่นี่ : 
http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp