สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร1-11 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัคร 1-31 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร 1-15 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัคร 11 ก.พ. -15 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร 8-18 ก.พ. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่