สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคอีสาน ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัคร : 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัคร :  26 ก.พ. – 30 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร :  10 มี.ค.– 17 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร :  11 ม.ค. - 5 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัคร :  9 ก.พ. - 18 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่