สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคใต้ ปีการศึกษา 2564


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร :  3-11 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัคร :  1-30 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร :  2 มี.ค. - 29 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่