สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัคร : 26 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 5 - 25 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 1 - 14 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 5-18 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัคร : 1 - 17 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 1 - 12 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัคร : บัดนี้ - 23 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร : 25 มี.ค. - 21 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกริก
เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่