สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ห้องเรียนติวเข้ม 7 วัน 7 วิชาสำคัญ กับ 7 ติวเตอร์ชื่อดัง รวมกันที่นี่ที่เดียว!

ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเรียนออนไลน์ ALTV สนับสนุนการเรียนในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียน
ปกติและการเรียนพิศษนอกเวลาได้ เพื่อให้เด็กนักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ในเวลาที่จะต้องเตรียมสอบแข่งขัน
โดย ALTV มีเป้าหมายรองรับการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้ามา
เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
1.กลุ่มครูผู้สอน ที่จะสามารถนำเนื้อหา ไปสนับสนุนการสอนในห้องเรียนได้จริง
2.กลุ่มนักเรียน ที่ประสบปัญหาการเรียนด้วยตัวเอง ทางออนไลน์ โดยการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ในส่วนของการติวเข้มพิเศษ สำหรับชั้นเรียนที่ต้องสอบเข้า
เรียนชั้นเรียนใหม่การสร้างโปรแกรมเนื้อหาพิเศษ "ห้องเรียนติวเข้ม" ในกลุ่ม Lesson ที่เป็นกลุ่ม
รายการเนื้อหาการเรียนสำหรับการเรียนตามหลักสูตร ในแต่ละชั้นปี
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น คือ
ป.6 สอบเข้า ม.1
ม.3 สอบเข้า ม.4
ม.6 สอบเข้า มหาวิทยาลัย


โดยตารางเรียนของน้องๆ ม.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีดังนี้ จ้า

 

วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 12.10 และ 14.40 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 และ 15.00 น
ออกอากาศซ้ำ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.40 น. และเวลา 19.05 น.
ออกอากาศซ้ำ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 น. และเวลา 19.05 น.

ติดตามรายการ :  www.ALTV.tv/TutorU

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน :  www.ALTV.tv/TutoruDownload


เวลา 12.10 และ 14.40 น.

วันจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ พบกับครูเลดี้ เก๋เก๋

 


เวลา 12.10 และ 14.40 น.

วันอังคาร วิชาคณิตศาสตร์ พบกับครูพี่แท็ป

 


 เวลา 12.10 และ 14.40 น.

 

วันพุธ วิชาฟิสิกส์ พบกับครูพี่เต้ย

 
 

เวลา 12.10 และ 14.40 น.

 

วันพฤหัสบดี  วิชาเคมี พบกับครูพี่เคน

  

 เวลา 12.10 และ 14.40 น. 

วันศุกร์ วิชาชีววิทยา พบกับ ครูกาแฟ

 
 

เวลา 07.00 และ 15.00 น.

วันเสาร์ วิชา สังคมศึกษา พบกับ อ.กนก

 


เวลา 07.00 และ 15.00 น.

วันอาทิตย์  วิชาภาษาไทย พบกับครูทอม