สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคใต้ ปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร :  3-11 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร :  2 มี.ค. - 29 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัคร :  1-30 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับสมัคร :  2 ก.พ. - 2 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัคร :  2 ก.พ. - 2 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เปิดรับสมัคร :  2 ก.พ. - 2 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัคร :  2 ก.พ. - 2 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เปิดรับสมัคร :  2 ก.พ. - 2 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่