สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบ 2 โควตาพื้นที่TCAS รอบ 2 โควตาพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาฯ-ชนบท

ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและโรงเรียนอยู่ในตามจังหวัดที่กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

เขตพื้นที่ปกติ : กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, อุทัยธานี, อยุธยา, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, อุตรดิตถ์, ขอนแก่น, สกลนคร, หนองคาย, บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, นครพนม, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สระแก้ว

เขตพื้นที่พิเศษ : ตรัง, น่าน, เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอแม่ริม)
 

โควตา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์

มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จว.ชายแดนภาคใต้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี คือ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 5 อำเภอใน จ.สงขลา (เทพ สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และนาทวี)
 

โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปาเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริฯ

มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี คือ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ สงขลา
 

โครงการจุฬาฯ-ชนบท โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท

มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดต่อไปนี้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้แก่ นราธิวาส, ยะลา, สตูล, แม่ฮ่องสอน และ นครศรีธรรมราช


กำหนดการรับสมัคร TCAS64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก)